Terug naar de Meest gestelde vragen

Sorteringen houten vloeren

Voor de parket vloeren van Floorsite wordt alleen hout gebruikt voor goede kwaliteit. Onvolkomenheden in afzonderlijke bomen of balken zorgen er voor dat het hout voor het parket wordt afgekeurd.

In de parketwereld wordt er vanaf het begin al onderscheid gemaakt tussen verschillende kwaliteitsniveaus van parket deze verschillen noem je de sorteringen van parket. (kwaliteit staat dus niet voor beter hout maar voor een andere sortering).

Onze kwaliteitsniveaus(sorteringen):

In onze sorteringen kan een afwijking van 10% voorkomen. In de houten vloeren kunnen op voorloop van tijd door vochtschommelingen lichte en grote scheurtjes in de toplaag ontstaan.

Natuur (A) / Prime / Noestarm
Meest rustige houtsortering; geheel vrij van noesten. Vloerdelen met natuurlijke kleurverschillen en houtstructuren. Houtnerven aanwezig, zonder echte noesten. Her en der pitkwastjes. Zwarte noesten en gaten in het hout zijn niet toegestaan.

Rustiek (B)
Vloerdelen met natuurlijke kleurverschillen en variaties in houtstructuur. Noesten met een diameter van max. 30mm (gestopt) zijn toegestaan; zelfde geldt voor kleine houtscheuren van max. 1mm breed en 20mm in lengte, gevuld met stopmiddel. Gaten en scheuren gevuld met stopmiddel grote dan 10mm in diameter zijnniet toegestaan.

Country (C)
Vloerdelen met veel kleurverschillen en variaties in houtstructuur. Verkleuringen in het hout zijn toegestaan tot maximaal 20% van de totale vloeroppervlakte. Natuurlijke noesten met een diameter niet groter dan 50mm zijn ook toegestaan. Gestopte delen van noesten mogen niet groter zijn dan 20mm in diameter. Een country houtsortering kan ook donkere verkleuringen met een maximale breedte van 10mm en lengte van 100mm bevatten. Scheuren over de breedte van de vloerdelen zijn toegestaan, zolang de scheuren niet over de gehele breedte van de plank loopt.

Antiek (D)
Vloerdelen met veel kleurverschillen en variaties in de houtstructuur. Verkleuringen in het hout zijn toegestaan tot maximaal 20% van de totale vloeroppervlakte. Gezonde noesten zonder beperking op hoeveelheid en grootte zijn aanwezig, mits niet meer dan 1/3 van de totale oppervlakte van de noest gevuld is metstopmiddel. Donkere verkleuringen en afwijkingen mogen voorkomen, net als barsten over de breedte van de vloerdelen. Gestopte gaten mogen niet dieper zijn dan 25mm kunnen voorkomen.

Karakter / Antiek Max (D+)
Vloerdelen met zeer veel kleurverschillen en variaties in houtstructuur. Vrije houtringen lay-out en geen beperkingen op aantal noesten. Natuurlijk gebarstennoesten gevuld met stopverf, zwarte knopen en knoopsgaten gevuld met stopverf tot een maximale diameter van 25mm zijn toegestaan. Daarnaast gelden alle toegestane afwijkingen en beperkingen van de Antieke en Country houtsorteringen. Toegestane hoogteverschillen in de eiken toplaag mag bij een karakter sortering niet groter zijn dan 0.3mm.

De planken hebben lengtes van 400 – 2400 mm. Lengtes 15-30 % 400-1500mm en 70-85% 1600-2400mm

Toleranties

Totale dikte: tolerantie +/- 0,2 mm
Toplaag:  tolerantie +/- 0,5 mm
Breedte: tolerantie +/- 0,2 mm
Lengte: tolerantie 5 mm

Kwaliteitsniveau’s massieve vloeren 19 en 24cm breed

Rustiek
Noest alles toegestaan, rand spint toegestaan en kopscheuren toegestaan en verkleuring in het hout mogen. De planken hebben lengtes tussen de 2000 en 2400mm met 20% kortere delen.

Declassé
Parket met open noesten en kopscheuren en er mogen meer noesten in zitten dan bij rustiek en mag spint in voorkomen.


Hoe beter de kwaliteit, hoe duurder het parket. Parket van Prime of B kwaliteit is aanzienlijk duurder dan hout van rustiek of noestarme russische kwaliteit.