floorsite houdt van duurzaamFloorsite hou(d)t van duurzaam!

We leven in een tijdperk waarin – gelukkig – steeds meer aandacht is voor duurzaamheid. Onze aarde is geen bron waar maar eindeloos uit geput kan worden. Dat geldt misschien nog wel het meest voor de bossen. Bossen zijn belangrijk voor de opname van CO2, het beruchte broeikasgas en bossen produceren zuurstof.

De gevolgen van ontbossing zijn enorm. In 1992 werd er op een conferentie van de Verenigde Naties voor het eerst gesproken over een mogelijke aanpak van dit probleem en in 1993 werd de FSC – Forest Stewardship Council – opgericht, een internationale organisatie die zich inzet voor verantwoord bosbeheer. In het begin richtte de FSC zich vooral op de bossen in de tropen en daarom werd in 1999 de PEFC – Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes – opgericht. Deze organisatie richtte zich op particuliere boseigenaren in Europa. Inmiddels hebben beide organisaties hun werkterrein verbreed en zijn zowel de FSC als de PEFC wereldwijd actief.

Het hout dat Floorsite voor haar vloeren gebruikt, is zowel FSC- als PEFC-gecertificeerd. Je zit bij ons dus altijd goed!